FORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.
Mail dat naar ons: run-inn@hotmail.com, om je herroeping te melden.

Ik deel jullie hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de volgende goederen herroep.

Besteld op:

Ontvangen op:

Naam en adres:

Datum van terugzending:

Stuur je product(en) na melding, samen met het volledig ingevulde retourformulier naar ons retouradres:

Run-Inn
Linnaeuskade 5
1098 BC Amsterdam