FORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen. 

Ik deel jullie hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de volgende goederen herroep.

MM slash DD slash JJJJ
Naam(Vereist)
Adres(Vereist)

Stuur je product(en) na melding naar ons retouradres:

Run-Inn
Linnaeuskade 5
1098 BC Amsterdam
webshop@run-inn.nl

Algemene voorwaarden Run-Inn